ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Η JC ENERGY είναι μαζί σας από το πρώτο βήμα προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές φυσικού αερίου. Με μεγάλη εμπειρία στο χώρο του φυσικού αεριού αναλαμβάνει όλες τις κατά προτεραιότητα διαδικασίες από το αρχικό στάδιο της αίτησης σύνδεσης φυσικού αερίου μέχρι και την παράδοση της εγκατάστασης σε πλήρη λειτουργία. Συγκεκριμένα Η JC ENERGY  αναλαμβάνει:

 

 • Την αυτοψία και αξιολόγηση του χώρου και των συνθηκών εγκατάστασης
 • Τη δωρεάν συλλογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την υποβολή της αίτησης προς την Εταιρεία Παροχής Αερίου
 • Την ενημέρωση για όδευση δικτύου φυσικού αερίου από τη διεύθυνση του ακινήτου σας
 • Το σχεδιασμό και τη μελέτη της εγκατάστασης
 • Την εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών
 • Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τη χρηματοδότηση του έργου
 • Την προμήθεια επώνυμου και αξιόπιστου εξοπλισμού
 • Την πλήρη κατασκευή του έργου σας μέχρι και την τελική σύνδεση με το δίκτυο της ΕΠΑ και τη θέση σε λειτουργία.
 • Την άμεση τεχνική υποστήριξη (συντήρηση και επισκευή) για όλα τα χρόνια λειτουργίας του εξοπλισμού σας.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 1

 Στόχος μας είναι να εκμεταλλευτούμε τα οφέλη του για να κατασκευάσουμε εγκαταστάσεις αερίου που μας αποδίδουν τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας.

Οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο συνεργείο τεχνικών με σεβασμό προς τον πελάτη, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια και την υψηλή ποιότητα εργασίας. Παρέχεται υψηλό επίπεδο service και εξυπηρέτησης των πελατών μας ακόμη και μετά την παράδοση του έργου.

Τα υλικά και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται για τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου είναι υψηλής ποιότητας και πληρούν όλες τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά CE για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου.

 

Το φυσικό αέριο βρίσκει χρήση στα ακόλουθα:

 • ΘΕΡΜΑΝΣΗ
 • ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ
 • ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
 • ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 2