ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) μελετών για πάσης φύσεως κτίρια (κατοικίες, επαγγελματικοί / βιομηχανικοί χώροι) με σκοπό:

 • την έκδοση οικοδομικής άδειας
 • την κατασκευή εγκαταστάσεων
 • την χορήγηση άδειας λειτουργίας βιοτεχνιών, βιομηχανιών, επαγγελματικών εργαστηρίων, κ.α.
 • την εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών
 • την έγκριση περιβαλλοντικών όρων όπου απαιτείται.


Αναλαμβάνουμε τη παρακολούθηση και την διεκπεραίωση όλης της διαδικασίας υποβολής των μελετών στις αρμόδιες υπηρεσίες έως την έκδοση των αδειών.

 helktromixanologikes_meletes-big1

Η μελέτες που αναλαμβάνουμε περιέχουν τμήμα ή ένα σύνολο από τις κάτωθι μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων:

 • Ενεργειακές μελέτες (κατά Κ.ΕΝ.Α.Κ με χρήση κατάλληλου λογισμικού)
 • Ηλεκτρικά ρεύματα
 • Ισχυρά: φωτισμός – κίνηση – ηλεκτρικοί πίνακες – ηλεκτρικά πεδία
 • Ασθενή: voice - data - πυρανίχνευση - CCTV - wifi – internet - Συναγερμοί - access control - computer room.
 • Υποσταθμοί Μέσης Τάσης.
 • Υδραυλικά – Αποχέτευση – Όμβρια - Αντλητικά Συγκροτήματα.
 • Κλιματισμός (Οικιακός, Επαγγελματικός (VRV), Βιομηχανικός (Close Control Units)).
 • Εξαερισμός απλός ή με ανάκτηση θερμότητας.
 • Θέρμανση (μονοσωλήνιο, δισωλήνιο, ενδοδαπέδια, fancoils, ηλιακή, γεωθερμία).
 • Πυρασφάλεια (Πυρόσβεση, Πυρανίχνευση, Πυρασφάλεια, Ενεργητική-Παθητική Πυροπροστασία).
 • Φυσικό αέριο (οικιακό, επαγγελματικό).
 • Φωτοβολταικά αυτόνομα, για αυτοπαραγωγή με συμψηφισμό, πάρκα.


helktromixanologikes_meletes-big2