ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ

Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα από τον ήλιο και η παραγόμενη ενέργεια αποθηκεύεται σε συσσωρευτές (μπαταρίες). Δεν έχουν κάποια σύνδεση με το Δημόσιο Δίκτυο Ρεύματος της ΔΕΗ και σε περίπτωση έλλειψης ηλιοφάνειας (συννεφιά) η ζήτηση ρεύματος καλύπτεται από τα φορτία των συσσωρευτών.

Περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ – PV MONITORING

Στόχος της υπηρεσίας αυτής είναι η παρακολούθηση της λειτουργίας του Φ/Β σταθμού σε καθημερινή βάση σε πραγματικό χρόνο. Συγκεκριμένα πραγματοποιείται:

Περισσότερα