ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ – PV MONITORING

Στόχος της υπηρεσίας αυτής είναι η παρακολούθηση της λειτουργίας του Φ/Β σταθμού σε καθημερινή βάση σε πραγματικό χρόνο. Συγκεκριμένα πραγματοποιείται:

 • Καθημερινή παρακολούθηση ενεργειακής παραγωγής.
 • Έλεγχος σφαλμάτων μετατροπέων και αιτιολόγηση προβλήματος σε περίπτωση ύπαρξης του.
 • Παρακολούθηση και σύγκριση της παραγωγής του καθενός μετατροπέα.
 • Σε περίπτωση δυσλειτουργίας εντοπίζεται η αιτία του σφάλματος και προτείνονται τρόποι επίλυσής του.
 • Παροχή εβδομαδιαίας αναφοράς απόδοσης και τυχόν σφαλμάτων της εγκατάστασης.
 • Καταγραφή ιστορικού των σφαλμάτων και των ενεργειών για την αντιμετώπιση τους.  
 • Διαχείριση αιτημάτων αντικατάστασης με τον εκάστοτε κατασκευαστή των μηχανημάτων.

 

Suntirisi_Fotovoltaikwn_big1

 

ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ

Στόχος της υπηρεσίας αυτής είναι η προληπτική συντήρηση της εγκατάστασης και η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του Φ/Β σταθμού. Πραγματοποιείται ένα σύνολο μετρήσεων, ελέγχων και εργασιών ανάλογα με τον εγκατεστημένο εξοπλισμό και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών. Συγκεκριμένα πραγματοποιείται:

 • Οπτικός έλεγχος όλης της εγκατάστασης
 • Έλεγχος όλων των συσφίξεων (μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού).
 • Αντισκωρική προστασία και σχετικός έλεγχος φθορών σε πίνακες και λοιπές ηλεκτρολογικές συστοιχίες.
 • Μετρήσεις αντίστασης καλωδίων σε περίπτωση εντοπισμού δυσλειτουργιών (επίπεδο μετατροπέα).
 • Μετρήσεις και έλεγχος αντικεραυνικής προστασίας και μετρήσεις γειώσεων.
 • Μετρήσεις και έλεγχος Φωτοβολταϊκών στοιχείων, στοιχειοσειρών, ηλεκτρικών πινάκων, μετατροπέων και καλωδιώσεων με την χρήση ειδικών πιστοποιημένων οργάνων.
 • Θερμογράφηση  εξοπλισμού με ειδική θερμοκάμερα.
 • Εξαμηνιαία τεχνική αναφορά με την καταγραφή όλων των εργασιών συντήρησης που πραγματοποιήθηκαν, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκα καθώς και παρατηρήσεις για τη λειτουργία του Φ/Β σταθμού. 
 • Καθαρισμός Φ/Β πλαισίων. (2 φορές).

 

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ

Η υπηρεσία αυτή αφορά στην πραγματοποίηση των απαραίτητων εργασιών για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος ενδεχομένως προκύψει και τα τη λειτουργία του Φ/Β σταθμού έως  τέσσερις (4) φορές στη διάρκεια του έτους. Συγκεκριμένα:

 • Εντοπίζεται εντός 24 ωρών οποιαδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά τη λειτουργία του Φ/Β σταθμού και ενημερώνεται ο επενδυτής.
 • Πραγματοποιείται εντός 48 ωρών από τον εντοπισμό της δυσλειτουργίας επέμβαση και αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του Φ/Β σταθμού είτε από εμάς είτε από τον ίδιο τον επενδυτή.